w w w . t h a i o r t h o . p o l z a r . c o m

การคงสภาพฟัน

แผ่นรีเทนเนอร์ ใส่เฉพาะเวลากลางคืน หลังจากรักษาด้วยเครื่องมือชนิดมัลติแบนด์ประสบผลสำเร็จแล้ว

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันต้องใช้เวลานานหลายปี ผลการรักษาที่ได้รับ ซึ่งบ่อยครั้งต้องใช้ความพยายามและอดทนเป็นอย่างมากกว่าจะประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่สภาพที่จะคงอยู่ต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิต ย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพไปอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ฟันกรามงอกออกมาจะมีผลกระทบต่อตำแหน่งฟันและตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเป็นอย่างมาก และเมื่อการเจริญเติบโตของร่างกายสิ้นสุดลงแล้ว จะเกิดสมดุลยภาพใหม่ขึ้นระหว่างส่วนที่อ่อนนุ่ม คือ ลิ้น และริมฝีปาก และฟันที่ฝังตัวอยู่ในกระดูกเบ้าฟันซึ่งอยู่ระหว่างกลาง ในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของฟันและกระดูกขากรรไกร และส่งผลเสียต่อตำแหน่งฟันจัดเข้ารูปไว้ดีแล้วได้

หลังจากการรักษาแบบใช้แรงกระตุ้นสิ้นสุดลงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังใช้เครื่องมือชนิดมัลติแบนด์ ขยับเคลื่อนตำแหน่งฟันอย่างรวดเร็ว การคงตำแหน่งฟันที่จัดประสบผลสำเร็จแล้วนั้นนับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระยะเวลา 1-2 ปีแรกหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น หากไม่ใส่แผ่นรีเทนเนอร์ ฟันจะเคลื่อนที่กลับตำแหน่งเดิมที่ผิดปกติ แผ่นรีเทนเนอร์แผ่นแรกที่ใช้ เมื่อกัดฟันเข้าหากัน ฟันกรามน้อยจะกัดเข้าถึงกันอยู่ เพื่อที่จะทำให้ฟันสบกันได้ดีที่สุด และแผ่นรีเทนเนอร์จะช่วยป้องกันฟันเอียงและฟันหมุนบิดตัว สำหรับฟันหน้า แผ่นรีเทนเนอร์ถาวรที่ใส่ติดทางด้านลิ้น (LPR) จะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนที่ได้ภายในระยะเวลา 10-20 ปีข้างหน้า หากผู้ป่วยประสงค์คงสภาพฟันที่จัดประสบผลสำเร็จแล้วอย่างได้ผลแน่นอนที่สุด ขอแนะนำให้ใส่แผงรีเทนเนอร์คงสภาพฟันต่อไป

upwards

Last update 21.11.2008. This Page is not supported by anybody and does not accept advertisement and the content is originated to the autor vis. Prof. Dr. Gerhard Polzar (K.K.U.), Orthodontist.